Item Infomation


Title: Lo âu và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị nội trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2022
Authors: Lê Thị Thanh Bình
Advisor: TS.BS Trần Thị An
Keywords: Điều dưỡng; Người bệnh đái tháo đường type 2; Điều trị nội trú; C01828
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả tình trạng lo âu của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị nội trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến tình trạng lo âu của người bệnh đái tháo đường type 2.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8603
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

52

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01714_Lê Thị Thanh Bình_C01828_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01714_Lê Thị Thanh Bình_C01828_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,09 MB

  • Format : Adobe PDF