Item Infomation


Title: Chăm sóc trẻ sơ sinh thở máy xâm nhập tại đơn vị hồi sức tích cực khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh năm 2022-2023
Authors: Nguyễn Thị Thơm
Advisor: PGS.TS Hoàng Thị Thanh
Keywords: Điều dưỡng; Chăm sóc trẻ sơ sinh thở máy; C01922
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả đặc điểm trẻ sơ sinh thở máy xâm nhập tại đơn vị hồi sức tích cực khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh năm 2022-2023. Phân tích kết quả chăm sóc trẻ sơ sinh thở máy xâm nhập và một số yếu tố liên quan tại đơn vị hồi sức tích cực khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh năm 2022-2023.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8600
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01713_Nguyễn Thị Thơm_C01922_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 479,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01713_Nguyễn Thị Thơm_C01922_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF