Item Infomation


Title: Chăm sóc người bệnh theo đội tại trung tâm Chấn thương chỉnh hình và y học thể thao tại bệnh viện Vinmec Times City năm 2022
Authors: Đào Thị Kim Hạnh
Advisor: PGS.Bế Hồng Thu
Keywords: Điều dưỡng; Chăm sóc người bệnh theo đội; C01891
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả thực trạng hoạt động của mô hình chăm sóc theo đội tại trung tâm chấn thương chỉnh hình và y học thể thao- Bệnh viện Vinmec Times City năm 2022. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến hoạt động của mô hình chăm sóc theo đội
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8598
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01712_Đào Thị Kim Hạnh_C01891_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 547,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01712_Đào Thị Kim Hạnh_C01891_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF