Item Infomation


Title: Chăm sóc trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin tự do tại bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City năm 2022
Authors: Quách Thị Hiền
Advisor: GS.TS Nguyễn Công Khẩn
Keywords: Điều dưỡng; Trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin; C01896
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả đặc điểm trẻ sơ sinh vàng da và kiến thức của bà mẹ về vàng da sơ sinh tại khoa sơ sinh – bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec TimesCity năm 2022. Phân tích kết quả chăm sóc trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin gián tiếp.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8596
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01710_Quách Thị Hiền_C01896_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 730,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01710_Quách Thị Hiền_C01896_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,57 MB

  • Format : Adobe PDF