Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh đái tháo đường thai kỳ của người bệnh tại khoa Nội tiết sinh sản - bệnh viện Nội tiết trung ương năm 2022
Authors: Ngô Bích Ngọc
Advisor: TS.Bs Phan Hướng Dương
Keywords: Điều dưỡng; Bệnh đái tháo đường thai kỳ; C01861
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả kiến thức, thái độ và thực hành về bệnh đái tháo đường thai kỳ của người bệnh tại khoa Nội tiết sinh sản – bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2022.Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh đái tháo đường thai kỳ của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8592
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

245

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01708_Ngô Bích Ngọc_C01861_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01708_Ngô Bích Ngọc_C01861_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,59 MB

  • Format : Adobe PDF