Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ, thực hành an toàn thực phẩm chay của người chế biến thực phẩm chay tại Hà Nội năm 2022 và một số yếu tố liên quan
Authors: Nguyễn Lê Hoàng Anh
Advisor: TS. Trần Cao Sơn
Keywords: Y tế công cộng; An toàn thực phẩm chay; Chế biến thực phẩm chay; C01806
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành đảm bảo an toàn thực phẩm chay của người chế biến thực phẩm chay tại Hà Nội năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8589
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

115

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01707_Nguyễn Lê Hoàng Anh_C01806_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 784,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01707_Nguyễn Lê Hoàng Anh_C01806_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,43 MB

  • Format : Adobe PDF