Item Infomation


Title: Kết quả tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh động kinh về tuân thủ sử dụng thuốc tại Trung tâm Thần kinh bệnh viên Bạch Mai năm 2022
Authors: Hoàng Thị Bích Hường
Advisor: TS.BS. Võ Hồng Khôi
Keywords: Điều dưỡng; Tư vấn giáo dục sức khỏe; Người bệnh động kinh; C01849
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8586
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 9.LVCH.01705_Hoàng Thị Bích Hường_C01849_TT.docx
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 119,49 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 9.1LVCH.01705_Hoàng Thị Bích Hường_C01849_TV.docx
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 384,23 kB

  • Format : Microsoft Word XML