Item Infomation


Title: Kiến thức và thực hành phòng biến chứng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2022
Authors: Lâm Thị Diệp
Advisor: PGS.TS. Lê Bạch Mai
Keywords: Người bệnh đái tháo đường type 2; Điều trị ngoại trú; Phòng biến chứng; C01883
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả kiến thức và thực hành phòng biến chứng của ngƣời bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan tới kiến thức và thực hành phòng biến chứng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8583
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

65

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 7.LVCH.01703_Lâm Thị Diệp_C01883_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7.1.LVCH.01703_Lâm Thị Diệp_C01883_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,65 MB

  • Format : Adobe PDF