Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Đầu Tư thương mại Lan Dung
Authors: Nguyễn Bảo Thuỳ
Advisor: Th.s Thân Thế Sơn Tùng
Keywords: Tài chính; Quản lý tài sản ngắn hạn; A28461
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận về hiệu quả quản lý TSNH trong công ty. Thực trạng hiệu quả quản lý TSNH tại công ty TNHH Đầu tư Thương mại Lan Dung. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý TSNH tại công ty TNHH Đầu tư Thương mại Lan Dung
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8393
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004198_A28461_FN499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004198_A28461_FN499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,49 MB

  • Format : Adobe PDF