Item Infomation


Title: Kiến thức, thực hành sức khỏe sinh sản lứa tuổi vị thành niên của học sinh trường trung học cơ sở Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh năm 2022 và một số yếu tố liên quan
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Nguyễn Thị Loan
Advisor: GS.TS Nguyễn Đức Trọng
Keywords: Y tế công cộng | Sức khỏe sinh sản | Lứa tuổi vị thành niên | C01812
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá kiến thức, thực hành sức khỏe sinh sản vị thành niên của học sinh Trường trung học cơ sở Ninh Xá, Bắc Ninh năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành sức khỏe sinh sản vị thành niên của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7559
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

73

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01669_NGuyễn Thị Loan_C01812_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 845,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01669_NGuyễn Thị Loan_C01812_ND.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF