Item Infomation


Title: Thực trạng chất lượng cuộc sống của gia đình có trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2023 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Đào Thị Mai Hương
Advisor: PGS.TS. Đào Xuân Vinh
TS. Đỗ Mạnh Hùng
Keywords: Y tế công cộng | Trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý | C01810
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng chất lượng cuộc sống của gia đình có trẻ mắc rối loạn tăng động giảm chú ý tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của gia đình có trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2023
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7557
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

56

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01671_Đào Thị Mai Hương_C01810_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01671_Đào Thị Mai Hương_C01810_ND.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF