Item Infomation


Title: 100 ý tưởng PR tuyệt hay Từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới
Authors: Jim Blythe
Keywords: Quan hệ công chúng | Doanh nghiệp | Ý tưởng
Issue Date: 2013
Abstract: Phân tích tầm quan trọng của 100 ý tưởng PR (quan hệ công chúng) đối với hoạt động của doanh nghiệp và hướng dẫn cụ thể nội dung thực hiện các ý tưởng đó
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7150
Appears in Collections1-Kinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.003203. 100 Ý Tưởng PR Tuyệt Hay - Jim Blythe, 234 Trang-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.003203. 100 Ý Tưởng PR Tuyệt Hay - Jim Blythe, 234 Trang.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF