Item Infomation


Title: Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam
Authors: Tân Việt
Keywords: Mã học phần TG222 | Phong tục | Tập quán
Issue Date: 2001
Publisher: Văn hóa dân tộc
Abstract: Trình bày dưới dạng hỏi đáp về những phong tục, tập quán, lễ nghi trong cuộc sống, văn hoá của người Việt Nam theo các chủ đề: cưới hỏi, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu, lễ tang, giỗ tết, tế lễ và vấn đề chọn ngày, giờ
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6920
Appears in CollectionsDu lịch
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001174- [SA] Tan Viet, Mot tram dieu nen biet ve phong tuc Viet Nam_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 297,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001174- [SA] Tan Viet, Mot tram dieu nen biet ve phong tuc Viet Nam.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,84 MB

  • Format : Adobe PDF