Item Infomation


Title: Sự hài lòng và mối liên quan của người bệnh điều trị nội trú với một số dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Tuệ Tĩnh năm 2017.
Advisor: PGS.TS. Phạm Văn Thân
Keywords: Điều trị nội trú | Người bệnh
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/642
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.424-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.424-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,53 MB

  • Format : Adobe PDF