Item Infomation


Title: Chất lượng dịch vụ bộ phận buồng tại khách sạn Deawoo Hà Nội. Thực trạng và giải pháp (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
Authors: Lê Thị Tuyết
Advisor: Th.S: Phùng Đức Thiện
Keywords: Chất lượng dịch vụ | Bộ phận buồng | Khách sạn Deawoo | A24557
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận về bộ phận buồng khách sạn, chất lượng dịch vụ của bộ phận buồng; phân tích được những điểm mạnh và điểm yếu từ đó đề xuất một số giải pháp pháp kiến nghị nhầm hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ buồng
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6025
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • A24557_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 6,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A24557.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 68,38 MB

  • Format : Adobe PDF