Item Infomation


Title: Công tác xã hội với vấn đề việc làm của người khuyết tật
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp ngành: Công tác xã hội
Authors: Đào Thị Lương
Advisor: Nguyễn Thị Bùi Thành
Keywords: A10127 | Công tác xã hội | Người khuyết tật | Việc làm
Issue Date: 2010
Publisher: TLU
Abstract: Tiến hành khảo sát tình hình khó khăn trong vấn đề việc làm của người khuyết tật. Tìm hiểu mô hình trợ giúp người khuuyết tật trên địa bàn huyện Thanh Trì, những ưu điểm, khuyết điểm....
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5983
Appears in CollectionsCông tác xã hội
ABSTRACTS VIEWS

83

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0001565_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0001565.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 34,56 MB

  • Format : Adobe PDF