Công tác xã hội (83)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

 • LV.0003598_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Phạm Hoàng Chung;  Advisor: Th.S: Nguyễn Thị Liên Hương (2017)

 • Tiến trình và kết qủa nghiên cứu về sự hài lòng cùa khách hàng với các siêu thị điện máy tại Hà nội. Từ đó đưa ra kết luận và đề xuất nâng cao sự hài lòng cùa khách hàng với các siêu thị điện máy trên địa bàn Hà nội.

 • LV.0003674_1.pdf.jpg
 • Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor: Th.s: Nguyễn Tiến Nam (2017)

 • Phạm vi nghiên cứu của đề tài về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động của nó đến ngành du lịch thế giới cũng như du lịch Việt Nam hiện tại và tương lai gần.

 • LV.0003636_1.pdf.jpg
 • Graduate thesis


 • Authors: Phạm Xuân Mạnh;  Advisor: GS.TS: Đặng Cảnh Khanh (2017)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động CTXH cá nhân mắc bệnh suy thận mạn tại Khoa thận nhân tạo - Bệnh viện Bạch Mai. Thông qua quá trình thực hành CTXH cá nhân trong việc hỗ trợ cho bệnh nhân mắc suy thận nạm tại cơ sở, từ đó đưa ra kết luận và nâng cao hiệu quả hoạt động CTXH cá nhân đối với thân chủ trong việc hỗ trợ tâm lý giúp thân chủ lạc quan hơn trong cuộc sống

 • LV.0003608_1.pdf.jpg
 • Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Hương Thảo;  Advisor: Th.s: Vũ Thị Thanh Nhàn (2017)

 • Nghiên cứu thực trạng chung về giáo dục kỹ năng sống cho nhóm trẻ tiểu học tại Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn. Từ những phát hiện trong nghiên cứu thực trạng sẽ tiến hành tiến trình CTXH nhóm với bản thân chủ là nhóm trẻ tiểu học học tại Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn. Lập kế hoạch can thiệp và đề xuất nâng cao nhận thức của gia đình và nhà trường cũng như các tổ chức liên quan về tầm quan trọng của KNS đối với các em tiểu học.