Item Infomation

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS: Nguyễn Thị Đông-
dc.contributor.authorNguyễn Thu Trang-
dc.date.accessioned2023-03-09T08:14:19Z-
dc.date.available2023-03-09T08:14:19Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5841-
dc.description.abstractNội dung khóa luận chia thành 3 phần: Giới thiệu chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cổ phần Sông Đà 6.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTLUvi
dc.subjectA19311 | Kế toán | Chi phí sản xuất | Giá thành sản phẩmvi
dc.titleHoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6.vi
dc.title.alternativeKhóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toánvi
dc.typeGraduate thesisvi
Appears in CollectionsKế toán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002842_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002842.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF