Item Infomation


Title: Kết quả phẫu thuật khâu chóp xoay khớp vai bằng kỹ thuật hai hàng qua nội soi tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
Authors: Hoàng Minh Thắng, Nguyễn Mộc Sơn
Nguyễn Mạnh Khánh
Keywords: rách chóp xoay; kỹ thuật hai hàng
Issue Date: 2022
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật khâu chóp xoay khớp vai bằng kỹ thuật hai hàng qua nội soi. 31 người bệnh rách chóp xoay khớp vai được phẫu thuật khâu chóp xoay rách qua nội soi khớp vai bằng kĩ thuật hai hàng, theo dõi, đánh giá chức năng khớp vai theo thang điểm UCLA với thời gian theo dõi trung bình 9,9 tháng (ngắn nhất 8 tháng, dài nhất 12 tháng). Điểm UCLA trung bình sau mổ cải thiện rõ rệt từ 12,4 lên 30,3. Chức năng khớp vai sau mổ: 32,3% rất tốt, 54,8 % tốt, 12,9% trung bình. Chức năng khớp vai sau mổ không bị ảnh hưởng bởi mức độ co rút gân, kích thước rách, hình thái rách chóp xoay, không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm thoái hóa mỡ độ III và nhóm thoái hóa mỡ độ 0, I, II. Phẫu thuật khâu chóp xoay bằng kĩ thuật hai hàng qua nội soi là phương pháp điều trị hiệu quả, áp dụng được cho các hình thái, kích thước rách và mức độ co rút gân chóp xoay khác nhau
Description: Số 149 (1): Tr. 117-125
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5805
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000773.pdf
      Restricted Access
    • Size : 308,05 kB

    • Format : Adobe PDF