Item Infomation


Title: Foundation in accountancy FFA/ACCA paper FA - Financial accounting
Authors: BBP Learning Media
Keywords: Mã học phần AC233 | Mã học phần AC334| Kế toán | Bộ tài liệu ôn tập | Chuyên môn kế toán
Issue Date: 2020
Abstract: Là nhà xuất bản tài liệu ACCA đầu tiên được công nhận, BPP Learning Media đã đặt ra tiêu chuẩn để sản xuất các tài liệu học tập đặc biệt cho cả sinh viên và gia sư. Nội dung học tập, Bộ tài liệu thực hành & ôn tập và i-Pass (dành cho các kỳ thi theo yêu cầu) của chúng tôi được xem xét bởi nhóm khảo thí ACCA và được viết bởi các tác giả nội bộ của chúng tôi với kinh nghiệm trong ngành và giảng dạy, những người hiểu được những gì cần thiết để thành công trong kỳ thi.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5645
Appears in Collections1-Kinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • BPP Interactive Text-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 41,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • BPP Interactive Text.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 14,52 MB

  • Format : Adobe PDF