Item Infomation


Title: Chiến lược Đại dương xanh Làm thế nào để tạo khoảng trống thị trường và vô hiệu hoá cạnh tranh
Authors: W. Chan Kim
Renée Mauborgne
Phương Thuý dịch
Keywords: Cạnh tranh | Chiến lược kinh doanh | Doanh nghiệp | Kinh tế | Thị trường
Issue Date: 2010
Publisher: Lao động
Abstract: Những cách để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm ra những chiến lược cạnh tranh mới để tồn tại và phát triển, vạch ra ranh giới thị trường, tạo khoảng trống thị trường và vô hiệu hoá cạnh tranh
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5413
Appears in Collections1-Kinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

56

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • Chien-luoc-dai-duong-xanh-GT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 704chien-luoc-dai-duong-xanh.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,28 MB

  • Format : Adobe PDF