Item Infomation


Title: 经贸中级汉语口语
Keywords: Tiếng Trung thương mại | Đàm thoại tiếng Trung
Issue Date: 2017
Publisher: 北京; 北京语言文化大学出版社
Abstract: Cuốn sách phù hợp với sinh viên quốc tế chuyên ngành tiếng Trung thương mại, bao gồm tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh của người nước ngoài tại Trung Quốc: thiết lập liên hệ, thương lượng, ký kết hợp đồng, phương thức thanh toán, kiểm tra hải quan, thỏa thuận đại lý, nền tảng trực tuyến cho kinh doanh quốc tế, v.v
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4993
Appears in CollectionsNgôn ngữ Trung
ABSTRACTS VIEWS

111

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.004595. 经贸中级汉语口语(上)第4版/黄为之-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.004595. 经贸中级汉语口语(上)第4版/黄为之.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 49,11 MB

  • Format : Adobe PDF