Item Infomation


Title: Kết quả chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện đa khoa Tâm Anh năm 2021. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Nguyễn Duy Thùy
Advisor: PGS. TS. Đỗ Thị Liệu
Keywords: Điều dưỡng | Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai | C0171
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả đặc điểm lâm sàng của các sản phụ được mổ lấy thai tại khoa sản bệnh viện đa khoa Tâm Anh. Phân tích kết quả chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện đa khoa Tâm Anh.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4990
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

117

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01598_Nguyen Duy Thuy_C01731_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 519,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01598_Nguyen Duy Thuy_C01731.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF