Item Infomation


Title: Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại bệnh viện 09 năm 2020 và một số yếu tố liên quan. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Sức khỏe)
Authors: Hoàng Thị Phượng
Advisor: PGS.TS. Đỗ Duy Cường
Keywords: Sức khỏe | Bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS | C01311
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh HIV/AIDS tại bệnh viện 09. Phân tích nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ, thực trạng đáp ứng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh HIV/AIDS tại bệnh viện 09 và một số yếu tố liên quan.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4979
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01459_C01311_Hoang Thi Phuong_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 521,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01459_C01311_Hoang Thi Phuong.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF