Item Infomation


Title: Kiến thức, thực hành trong phòng ngừa chuẩn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Đa Khoa Cà Mau năm 2020-2021. (Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành: Điều dưỡng )
Authors: Huỳnh Minh Dương
Advisor: PGS.TS. Lê Thị Bình
Keywords: Điều dưỡng | C01641
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá kiến thức, thực hành về thực hiện phòng ngừa chuẩn của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành ngừa chuẩn của điều dưỡng.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4949
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

229

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01440_C01641_Huynh Minh Duong_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 528,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01441_C01709_Le Thi Hang.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF