Search

Search Results

Results 1-10 of 21 (Search time: 0.059 seconds).
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê Thị Thùy;  Advisor: GS.TS. Phan Trung Kiên (2020)

  • Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo tài chính của Công ty TNHH dược phẩm Xuân Hòa.Từ kết quả đạt được, làm rõ những ưu điểm, hạn chế về tình hình tài chính.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Quang Tài;  Advisor: TS. Nguyễn Khắc Minh (2020)

  • Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu: Nêu các khái niệm,các lý thuyết về đề tài khởi nghiệp, các nghiên cứu trước trong và ngoài nước, từ đó nhận xét, so sánh và đề xuất mô hình và giả thuyết cho đề tài nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu: Trình bày phương pháp nghiên cứu, bao gồm cách thức thu thập dữ liệu, xử lý, kiểm định mô hình.Kết quả nghiên cứu: Phân tích dữ liệu và kết quả, thảo luậnkết quả nghiên cứu.