Search

Search Results

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.006 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Phạm Ngọc Hiếu;  Advisor: TS. Phạm Thị Hoa (2018)

  • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp - Phân tích , đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty nước sạch số 2 Hà Nội