Search

Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.017 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Bùi Thị Thanh;  Advisor: TS. Đồng Thị Hà (2018)

  • - Làm rõ và thống nhất những vấn đề lý luận về ngân sách cấp huyện và quản lý ngân sách cấp huyện nói chung cũng như chi thường xuyên ngân sách cấp huyện và quản lí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện nói riêng. - Dựa trên kiến thức, cơ sở lý luận đã được học và tìm hiểu để có những đánh giá thực trạng về quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện ở huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ; đưa ra những nhận xét về điểm mạnh, điểm hạn chế và nguyên nhân. - Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách của huyện Tam Nông đưa ra nhóm giải pháp ngắn hạn và dài hạn, trực tiếp và hỗ trợ nhằm hoàn thiện công tác quản lý, phát huy những mặt tiến bộ và giải quyết những hạn chế còn tồn tại.