Search

Search Results

Results 1071-1080 of 1110 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Phan Việt Anh;  Advisor: TS. Phạm Huy Vinh (2017)

  • BIDV - Chi nhánh Hải Dương là chi nhánh cấp 1 trực thuộc hệ thống BIDV, là một trong những NHTM lớn của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên trong mấy năm qua, hoạt động cho vay của BIDV - Chi nhánh Hải Dương chưa thực sự mở rộng về quy mô, loại hình dịch vụ và hiệu quả kinh doanh so với các NHTM khác trên địa bàn. Mặc dù đã có sự cải thiện quy trình, quy chế cho vay phù hợp nhu cầu người dân, bảo đảm an toàn tín dụng nhưng hiện tại về chính sách cũng như quy chế cho vay vẫn còn tồn tại những hạn chế ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng cho vay KHCN, nhất là trong điều kiện cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại ở mảng bán lẻ. Vì vậy, vấn đề đánh giá lại toàn diện thực trạng hoạt động cho vay KHCN, làm rõ những kết quả, hạn chế, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế làm cơ sở cho việc đề xuấ...

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Văn Tạo;  Advisor: PGS.TS Trương Đoàn Thể (2016)

  • Học viên lựa chọn nghiên cứu đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại giai đoạn 2016 – 2020” nhằm đề xuất giải pháp và kiến nghị góp phần giúp Công ty thích nghi với mọi sự thay đổi của môi trường bên ngoài, không những thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ, sản xuất cạnh trạnh bán điện mà còn phải bảo toàn vốn của nhà nước, vốn cổ phần đảm bảo chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn, quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, chia lãi thực cho cổ đông.