Search

Search Results

Results 51-60 of 287 (Search time: 0.055 seconds).
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lâm Thị Hồng Châm;  Advisor: PGS.TS. Trần Hoàng Diễm Ngọc (2018)

  • Tìm hiểu hệ thống lý luận về vấn đề nghèo và những khó khăn của các hộ nghèo qua sách báo chuyên ngành và tạp chí có liên quan; làm rõ thực trạng tiếp nhận nguồn vốn, những khó khăn gặp phải của các hộ nghèo tại địa bàn nghiên cứu và các nguyên nhân dẫn đến đói nghèo ; ứng dụng phương pháp phát triển cộng đồng với mục đích hỗ trợ những hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn thoát nghèo bền vững tại xã Đại Bản, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở đó, đưa ra những khuyến nghị để đẩy mạnh và phát huy các kết quả đã đạt được của công tác xã hội tại địa phương này.

  • Thesis


  • Authors: Vũ Ngọc Anh Thư;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Hải (2018)

  • Nghiên cứu lý luận và thực trạng vai trò của nhân viên công tác xã hội trong các hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện. Áp dụng công tác xã hội nhóm khi thực hiện các vai trò của nhân viên công tác xã hội tại bệnh viện. Đề xuất những giải pháp để nâng cao vai trò của nhân viên công tác xã hội tại Bệnh viện Bạch Mai

  • Thesis


  • Authors: Đoàn Như Quang;  Advisor: TS. Nguyễn Nguyên Ngọc (2018)

  • - Phân tích rõ thực trạng việc tiếp dân của lãnh đạo xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, những hạn chế yếu kém trong công tác này. - Sử dụng phương pháp xã hội để nâng cao kỹ năng CTXH cho lãnh đạo áp dụng vào việc tiếp dân và những kết quả đạt được sau khi trang bị - Phát huy kết quả đó và đưa vào giải quyết các công việc tiếp dân và phương hướng nhâ rộng trong tất cả các phòng ban, các xã trên đia bàn huyện Vĩnh Bảo .