Search

Search Results

Results 41-50 of 287 (Search time: 0.08 seconds).
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Tạ Thị Ngân;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Hải (2018)

 • Nghiên cứu lý luận và thực trạng những khó khăn của trẻ em trong những gia đình sau li hôn, nguyên nhân, hệ quả và những vấn đề đặt ra hiện nay. Áp dụng công tác xã hội cá nhân vào việc hỗ trợ trẻ em sống trong những gia đình sau li hôn,. Đề xuất những biện pháp can thiệp hỗ trợ giúp trẻ em có cuộc sống ổn định sau khi cha mẹ li hôn

 • Thesis


 • Authors: Triệu Minh Tuấn;  Advisor: GS.TS. Lê Thị Quý (2018)

 • - Nghiên cứu các vấn đề lý luận trong việc sử dụng công nghệ cao vào nghề CTXH - Đánh giá thực trạng của hoạt động truyền thông và mối quan tâm chung của mạng xã hội Facebook tại Việt Nam - Nghiên cúa tính cần thiết và các kỹ năng để thành lập mạng xã hội cho các nhân viên CTXH trên Facebook. Đề xuất các giải pháp để phát triển. mô hình này

 • Thesis


 • Authors: Từ Thị Duyên;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Hải (2018)

 • Nghiên cứu lí luận, tìm hiểu thực trạng trẻ em khuyết tật vận động và thực trạng công tác xã hội với trẻ em khuyết tật vận động. Tiến hành áp dụng công tác xã hội nhóm đối với trẻ em khuyết tật vận động tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xã hội đối với nhóm trẻ em khuyết tật vận động từ thực tiễn trên địa bàn xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Kim Oanh;  Advisor: TS: Phạm Tiến Nam (2018)

 • - Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về thảm họa, quản lý thảm họa, công tác xã hội với quản lý thảm họa, nhân viên công tác xã hội với quản lý thảm họa. - Nghiên cứu thực trạng thảm họa và công tác xã hội với quản lý thảm họa tại Trung tâm công tác xã hội Quảng Ninh. Thực trạng yêu cầu và đáp ứng nhu cầu của nhân viên công tác xã hội với quản lý thảm họa tại trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất giải pháp để phát huy hiệu quả trong việc thực hiện vai trò của nhân viên CTXH

 • Thesis


 • Authors: Hoàng Hà Giang;  Advisor: TS. Đặng Vũ Cảnh Linh (2018)

 • Nghiên cứu, phân tích vai trò của công tác xã hội đối với trẻ em mồ côi đang sinh sống và phát triển tại trung tâm Bảo trợ & Công tác xã hội tỉnh Ninh Bình, từ đó tiến hành can thiệp, áp dụng phương pháp công tác xã hội nhóm hỗ trợ các em giải quyết các vấn đề khó khăn, chuẩn bị các kỹ năng cần thiết đểhòa nhập cộng đồng một cách bền vững. Qua kết quả nghiên cứu và can thiệp, đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp đối với các cấp chính quyền, các ban ngành liên quan để xây dựng những chương trình, chính sách giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em mồ côi một cách thiết thực và hiệu quả.