Search

Search Results

Results 221-230 of 230 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Phạm Quang Huy;  Advisor: TS: Nguyễn Thị Thúy (2016)

  • Mục đích nghiên cứu: Làm rõ cơ sở lý luận về công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung và đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Xây dựng 189A