Search

Search Results

Results 21-30 of 230 (Search time: 0.055 seconds).
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê Thị Thu Thủy;  Advisor: TS. Nguyễn Nguyên Ngọc (2016)

  • Nghiên cứu lý luận về công tác giảm nghèo, phân tích thực trạng công tác giảm nghèo của xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua và các yếu tố ảnh hưởng tới công cuộc giảm nghèo ở địa phương này. Đưa ra các ứng dụng phương pháp phát triển cộng đồng trong việc giảm nghèo ở Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh nhằm giúp cộng đồng giải quyết khó khăn, vươn lên thoát nghèo, hướng đến sự phát triển bền vững