Search

Search Results

Results 11-20 of 230 (Search time: 0.033 seconds).
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Khúc Thị Huế;  Advisor: TS. Đỗ Ngọc Hà (2016)

  • - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận , thực tiễn và nghiên cứu tài liệu và phân tích số liệu thống kê nhằm đánh giá hiệu quả việc thực hiện các vai trò của CTXH cá nhân trong việc hỗ trợ người nghiện ma túy - Trình bày, phân tích và đánh giá thực trạng việc điều trị cai nghiện ma túy hiện nay mà Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng Hải Phòng đang trực tiếp hỗ trợ điều trị - Ứng dụng công tác xã hội cá nhân vào trợ giúp 1 thân chủ cai nghiện ma túy tại gia đình. Đề xuất một số khuyến nghị giúp cho hoạt động công tác xã hội cá nhân trong việc giúp đỡ người cai nghiện ma túy đat hiệu quả hơn.