Search

Search Results

Results 31-40 of 168 (Search time: 0.172 seconds).
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Trần Thị Mai Hoa;  Advisor: GS.TSKH; Hà Huy Khoái (2015)

  • Luận văn tập trung trình bày một số vấn đề: Sự xuất hiện của ý tưởng về "chứng minh", phương pháp tiền đề, phương pháp tọa độ, ý tưởng về xấp xỉ, đại lượng vô cùng bé.