Search

Search Results

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Vũ Thị Ngọc Trâm;  Advisor: ThS.Nguyễn Thu Hoài (2020)

  • Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình trong doanh nghiệp thương mại. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình.