Search

Search Results

Results 2771-2780 of 2976 (Search time: 0.03 seconds).
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Hoàng Thị Hà;  Advisor: TS. Trịnh Xuân Dũng (2020)

  • Một số vấn đề lý luận cơ bản về nâng cao hiệu quả kinh doanh ăn uống tại khách sạn. Thực trạng nâng cao hiệu quả kinh doanh ăn uống tại khách sạn Larosa Hà Nội. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ăn uống tại khách sạn Larosa Hà Nội.