Item Infomation


Title: 中国概况
Authors: Ninh Kế Minh
Keywords: Mã học phần AZ322 |Tiếng Trung Quốc | Văn hóa Trung Quốc | Phong tục tập quán Trung Quốc
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học ngôn ngứ Bắc Kinh
Abstract: Với 16 chương giải trí và phần phụ lục để hiểu rõ hơn về văn hóa và điều kiện đất nước của Trung Quốc. Cuốn sách dạy, trong số những thứ khác, quốc kỳ Trung Quốc, quốc huy và quốc ca Trung Quốc được giới thiệu. Tìm hiểu Bộ phận hành chính của Trung Quốc, Địa lý và Tài nguyên của Trung Quốc, Dân số, Dân tộc và Ngôn ngữ của Trung Quốc, Lịch sử Trung Quốc, Hệ thống chính trị của Trung Quốc
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4725
Appears in CollectionsNgôn ngữ Trung
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 中国概况 2018-GT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 15,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 中国概况.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 48,55 MB

  • Format : Adobe PDF