Item Infomation


Title: Thực trạng bệnh lý đường hô hấp của người lao động công ty xi măng Phúc Sơn, Hải Dương năm 2019
Authors: Nguyễn Quốc Doanh
Phạm Thị Quân
Quách Thị Như Trang
Nguyễn Ngọc Anh
Lê Thị Thanh Xuân
Nguyễn Thanh Thảo
Lê Thị Hương
Keywords: người lao động; chức năng hô hấp; xi măng; tổn thương trên phim chụp X- quang
Issue Date: 2021
Publisher: Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long
Abstract: Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành nhằm mục tiêu mô tả thực trạng bệnh lý đường hô hấp của người lao động Công ty xi măng Phúc Sơn, Hải Dương năm 2019. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện có chủ đích gồm toàn bộ 184 người lao động đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn. Trong số 184 người lao động tham gia nghiên cứu, độ tuổi trung bình của người lao động là 36,6 ± 6,1, tuổi nghề trung bình là 10,1 ± 3,6 tuổi. Hai triệu chứng cơ năng về hô hấp ở đối tượng nghiên cứu có tần xuất gặp cao nhất là ho (chiếm 12,5%) và khạc đờm (chiếm 14,1%). Có 27 người lao động (chiếm 14,6%) có sự biến đổi về chức năng hô hấp trong đó rối loạn thông khí (RLTK) hạn chế chiếm tỷ lệ 13,1% và RLTK tắc nghẽn chiếm tỷ lệ 1,6%. Có 42 người lao động có hình ảnh tổn thương trên phim chụp X-quang, chiếm tỷ lệ 23%
Description: Số 144 (8): Tr. 236-243
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4686
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000604.pdf
      Restricted Access
    • Size : 254,93 kB

    • Format : Adobe PDF