Item Infomation


Title: Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng liên quan đến bệnh đường hô hấp của người lao động mỏ than Phấn Mễ, tỉnh Thái Nguyên, năm 2020
Authors: Nguyễn Thanh Thảo
Phạm Thị Quân
Nguyễn Thị Minh Tâm
Lê Thị Thanh Xuân
Lê Thị Hương
Nguyễn Ngọc Anh
Keywords: người lao động; chức năng hô hấp; tổn thương phổi; mỏ than
Issue Date: 2021
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng liên quan đến bệnh đường hô hấp ở người lao động tại mỏ than Phấn Mễ, Tỉnh Thái Nguyên, năm 2020. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa trên mẫu bệnh án nghiên cứu, trên 321 người lao động tiếp xúc trực tiếp với bụi tại mỏ than Phấn Mễ, tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Kết quả cho thấy có 10,28% người lao động có ho khạc đờm, 4,67% có khó thở, 6,54% có đau ngực; 7,17% người lao động có tổn thương nhu mô phổi liên quan tới bệnh bụi phổi trên phim chụp X-quang theo tiêu chuẩn ILO-2000; có 18,04% người lao động có biến đổi chức năng hô hấp (trong đó 26,48% có biểu hiện rối loạn thông khí hạn chế; 1,56% người lao động có biểu hiện rối loạn thông khí tắc nghẽn)
Description: Số 144 (8) - Tr. 130-139
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4674
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000603.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,97 MB

    • Format : Adobe PDF