Item Infomation


Title: Nuôi cấy hoạt hóa, tăng sinh tế bào NK trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ
Authors: Trần Mai Linh
Tạ Thành Văn
Nguyễn Quý Linh
Trần Huy Thịnh
Trần Vân Khánh
Keywords: liệu pháp miễn dịch tự thân; ung thư phổi không tế bào nhỏ; tế bào NK
Issue Date: 2021
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Abstract: Liệu pháp tế bào miễn dịch tự thân là liệu pháp điều trị kết hợp an toàn và hiệu quả cho nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư phổi. Mục tiêu của nghiên cứu là áp dụng quy trình tách chiết, nuôi cấy hoạt hóa tăng sinh tế bào NK trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Lựa chọn vào nghiên cứu 5 người khỏe mạnh và 5 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ, thu thập 10ml máu ngoại vi mỗi người, tiến hành tách chiết, nuôi cấy hoạt hóa, tăng sinh, định danh tế bào miễn dịch. Kết quả: nhóm khỏe mạnh, số tế bào ngày đầu (11,74 ± 1,50) x 106, tỷ lệ sống 93,6 ± 1,52%. Số tế bào sau 21 ngày nuôi là (11,1 ± 2,4) x 108, tỷ lệ sống 78,05 ± 3,5%, trong đó, NK: 62,19 ± 1,51%, số lượng NK tăng sinh 674,93 ± 309,13 lần. Nhóm bệnh nhân, số tế bào ngày đầu (9,88 ± 1,10) x 106, tỷ lệ sống 94,6 ± 0,89%. Số tế bào sau 21 ngày nuôi (9,43 ± 1,08) x 108, tỷ lệ sống 80,2 ± 4,6%, trong đó, NK: 59,56 ± 3,43%. Số lượng NK tăng sinh 644,43 ± 298,12 lần, không có sự khác biệt với nhóm khỏe mạnh (p = 0,878)
Description: số 138 (2) - Tr.8-18
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4640
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000447.pdf
      Restricted Access
    • Size : 487,53 kB

    • Format : Adobe PDF