Hướng dẫn học tập (16)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

  • Chuyên ngành Điều dưỡng-1.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Đại học Thăng Long (2023)

  • Bao gồm toàn bộ học liệu phục vụ môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo của Ngành Điều dưỡng. Mỗi môn học đều có đầy đủ tài liệu được mô tả chi tiết và được gắn link để bạn đọc dễ dàng nắm bắt được thông tin tài liệu. Với các học liệu đã được số hóa có thể đọc trực tuyến bằng tài khoản do thư viện cấp