Item Infomation


Title: Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ LP-PLA2, APO A-I, APO B, tỷ số APO B/APO A-I huyết thanh trong bệnh động mạch vành
Authors: Vũ Anh Tuấn
Đặng Thị Ngọc Dung
Nguyễn Thị Hà Giang
Keywords: Lp-PLA2; bệnh động mạch vành
Issue Date: 2021
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 140 (4);
Abstract: Lipoprotein-associated phospholipase A2, apolipoprotein A-I, apolipoprotein B đã được chứng minh tham gia vào quá trình hình thành các mảng xơ vữa động mạch trong bệnh động mạch vành. Mặt khác, tỷ số apo B/ apo A-I còn thể hiện sự cân bằng giữa các hạt cholesterol giàu apo B gây xơ vữa và các hạt cholesterol giàu apo A-I chống xơ vữa
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4551
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000518.pdf
      Restricted Access
    • Size : 469,8 kB

    • Format : Adobe PDF