Item Infomation


Title: Kết quả của phương pháp nong vòi tử cung qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng trên bệnh nhân vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung
Authors: Nguyễn Bá Thiết
Nguyễn Viết Tiến
Vũ Văn Du
Keywords: nong vòi tử cung; đoạn gần vòi tử cung
Issue Date: 2021
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 139 (3);
Abstract: Nong vòi tử cung qua soi buồng tử cung kết hợp với sự hỗ trợ của nội soi ổ bụng là một trong những phương pháp điều trị vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung có nhiều ưu việt so với các phương pháp nong vòi tử cung khác. Mục đích của phương pháp này nhằm mang đến cơ hội có thai tự nhiên cho bệnh nhân
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4517
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000484.pdf
      Restricted Access
    • Size : 275,73 kB

    • Format : Adobe PDF