Item Infomation


Title: Tập bài giảng quản trị kinh doanh khách sạn
Authors: Trịnh Xuân Dũng
Keywords: Bài giảng | Quản trị kinh doanh | Khách sạn
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Quản trị kinh doanh khách là một vấn đề lớn, mỗi người có cách nhìn nhận, nghiên cứu từ các góc độ khác nhau, nhưng với cuốn giáo trình này chúng tôi chủ yếu tập trung vào yếu tố con người, trong đó bao gồm khách đến nghỉ tại khách sạn và người phục vụ trong khách sạn, người quản lý khách sạn.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/448
Appears in CollectionsDu lịch
ABSTRACTS VIEWS

172

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001346- Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001346- Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF