Item Infomation


Title: Đánh giá kết quả thuốc erlotinib trong điều trị bước một ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR
Authors: Đỗ Mai Linh
Trần Huy Thịnh
Nguyễn Văn Hiếu
Keywords: ung thư phổi không tế bào nhỏ; đột biến EGFR
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 137 (1);
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá kết quả điều trị bước một của erlotinib trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV có đột biến EGFR. Đối tượng nghiên cứu gồm 62 bệnh nhân, được điều trị bằng erlotinib 150mg/ngày đến khi bệnh tiến triển hoặc độc tính không dung nạp được
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4459
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000426.pdf
      Restricted Access
    • Size : 432,18 kB

    • Format : Adobe PDF