Item Infomation


Title: Nghiên cứu mối liên quan giữa đa hình kiểu gen AGT M235T với bệnh thận đái tháo đường
Authors: Trần Thị Thu Hương
Trần Vân Khánh
Đặng Thị Việt Hà
Keywords: bệnh thận đái tháo đường; đái tháo đường type 2
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 137 (1);
Abstract: Bệnh thận đái tháo đường là một bệnh mạn tính có nguy cơ gây gia tăng các biến chứng về tim mạch cũng như tỷ lệ tử vong cho người đái tháo đường. Mục tiêu nghiên cứu xác định mối liên quan giữa đa hình gen AGT M235T với bệnh thận đái tháo đường. Nghiên cứu trên 237 người đái tháo đường typ 2 được chia làm 2 nhóm: nhóm bệnh (117 người) là những người bị bệnh thận đái tháo đường theo tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ của nghiên cứu
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4457
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000424.pdf
      Restricted Access
    • Size : 379,12 kB

    • Format : Adobe PDF