Item Infomation


Title: Đặc điểm lâm sàng trầm cảm ở bệnh nhân tâm thần phân liệt điều trị tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội
Authors: Lê Hữu Thuận
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Thị Hoa
Keywords: tâm thần phân liệt; Rối loạn loạn thần
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 135 (11);
Abstract: Nghiên cứu mô tả đặc điểm lâm sàng trầm cảm ở bệnh nhân tâm thần phân liệt điều trị tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4424
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000391.pdf
      Restricted Access
    • Size : 758,56 kB

    • Format : Adobe PDF