Item Infomation


Title: Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư nhập viện lần đầu tại Bệnh viện ung bướu Hà Nội
Authors: Lương Ngọc Lê Mai
Lê Đại Minh
Nguyễn Tiến Đạt
Keywords: bệnh nhân ung thư; Chất lượng cuộc sống
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 135 (11);
Abstract: Nghiên cứu nhằm mô tả chất lượng cuộc sống và mối liên quan với một số đặc điểm nhân khẩu học đặc điểm bệnh và tình trạng rối loạn lo âu trầm cảm ở người bệnh ung thư nhập viện lần đầu tại Bệnh viện ung bướu Hà Nội năm 2019
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4423
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000390.pdf
      Restricted Access
    • Size : 994,19 kB

    • Format : Adobe PDF