Item Infomation


Title: Đánh giá chức năng thể chất ở người cao tuổi có bệnh thận mạn giai đoạn 3,4,5 điều trị tại Bệnh viện lão khoa Trung ương
Authors: Nguyễn Trung Anh
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Ngọc Dương
Keywords: chức năng thể chất; bệnh thận mạn; người cao tuổi
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 135 (11);
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá chức năng thể chất ở người cao tuổi có bệnh thận mạn giai đoạn 3,4,5 điều trị tại bệnh viện lão khoa trung ương, giúp cho việc khám và điều trị...
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4420
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000387.pdf
      Restricted Access
    • Size : 759,3 kB

    • Format : Adobe PDF